วิธีการสังเกตการ ล้มมวย FIFA55 BNK

เพื่อนๆ หลายๆ คนเคยได้ยินการ ล้มมวย มาบ้างแล้ว ทุกวันนี้เราอาจจะได้เห็นกันอยู่บ่อยๆ นักมวยที่ตั้งใจมาแพ้แบบน่าเกลียด หรือที่เรียกว่า”อ่อนเชิง” หรือนักมวยที่ตั้งใจมาแพ้ แบบเหนือชั้น หรือที่เรียกว่า”ขั้นเทพ” หลายครั้ง ความพ่ายแพ้ของมวยเหล่านี้ ก็ทำให้นักพนันมวยสงสัยจนอยากถาม จนนักมวยยอมรับสารภาพ แต่ส่วนมากมักจะปฏิเสธ วันนี้เราจึงได้พาเพื่อนๆ FIFA55 BNK มาดู “เทคนิคการล้มมวย แบบมวยอยากแพ้” เราอาจจะเห็นกันบ่อย ที่ดูจากการถ่ายทอดสดรวมถึงตามเวทีมาตรฐานต่างๆ

ล้มมวย

ล้มมวย แบบเด็กอมมือ

คือ “ตั้งใจมานอน” เทคนิคนี้หลายๆ คนคงเห็นจนชินตา แต่ส่วนมากจะถูกเชิญลงเวทีด้วยข้อหา ”ชกไม่สมศักดิ์ศรี” โอกาสที่จะทำสำเร็จมีไม่น่าถึง 40% นักมวยจะ เร่งทำคะแนนช่วงต้นๆ ทำราคาให้ไหลไปสัก 2/1,3/1 แล้วก็หาจังหวะเหมาะๆ ที่คู่ต่อสู้เหวี่ยงหมัด เท้า เข่า ศอก มาเฉี่ยวๆ และก็ทิ้งตัวนอนแน่นิ่งหมดสติไปเลย

ล้มมวย แบบขั้นหัดคลาน

คือ “แกล้งลดน้ำหนักเยอะๆ” วิธีนี้ค่อนข้างได้ผล เพราะส่วนมากเมื่อคนสืบรู้เรื่องการลดน้ำหนักเยอะๆ แล้ว ราคามักจะเหวี่ยงไปทางตรงกันข้าม และมักจะใช้ในการเป็นข้ออ้างได้ เมื่อนักมวยแพ้ เพราะตามปกติเมื่อมวยลดน้ำหนักเยอะแล้ว มักให้ทางคู่ชกเป็นต่อ และเมื่อนักมวยที่ลดน้ำหนักเยอะเร่งช่วงต้นๆ ทำให้ราคาลดลง หรือบางครั้งอาจจะข้ามมาเป็นต่อด้วยซ้ำ การลดน้ำหนักเยอะๆ ส่งผลให้ ”หมดแรง” ในยกท้ายๆ ได้

ล้มมวยแบบขั้นอนุบาล

วิธีการคือ “คายฟันยาง” บางครั้งรูปมวยกำลังสูสี ชิงดำ แต่นักมวยรายนั้นกลับคายฟันยางออกมาดื้อๆ ทั้งๆ ที่ดูสภาพแล้วยังไม่หมดแรง ถึงขนาดหายใจไม่ทัน และก็พ่ายแพ้ไปในที่สุด วิธีนี้ค่อนข้างทำให้คนที่เล่นมวยรายนั้นหัวเสีย และเสียเงินค่อนข้างมาก เพราะส่วนมากจะเป็นจังหวะที่เข้าด้ายเข้าเข็มเป็นส่วนใหญ่ เป็นวิธีที่คลาสสิควิธีหนึ่ง ซึ่งทำได้ง่ายและค่อนข้างปลอดภัยจากการโดนโห่

ล้มมวยแบบขั้นมัธยม

วิธีการคือ “แกล้งตกเวที” ส่วนมากมวยใหม่ๆ มักจะไม่ทำกัน เพราะอาจทำไม่เนียน เป็นวิธีที่ค่อนข้างได้ผล โดยเฉพาะมวยที่กำลังบี้กันมาแบบสูสี

ล้มมวยแบบระดับมหาวิทยาลัย

วิธีคือ “การแกล้งไปอ้วกที่เวที” จริงๆแล้วหลักการทานอาหารของนักมวยต้องทานก่อนขึ้นชกอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 4ชั่วโมง เพื่อให้อาหารได้ย่อยให้หมด แต่นักมวยบางคนที่ต้องการไปอ้วกที่เวที จะทานอาหารก่อนขึ้นชกประมาณ15นาที เมื่อขึ้นเวที 2 ยกแรก อาการจะไม่ออกเท่าไหร่เพราะร่างกายยังดีอยู่ แต่เมื่อเข้าสู้ยกที่ 3 ร่างกายเริ่มขาดน้ำประกอบกับเริ่มโดนอาวุธคู่ต่อสู้มากขึ้น โดยเฉพาะโดนบริเวณท้องน้อย จะทำให้ร่างกายขับของเก่าออกมาแบบอัตโนมัตทันที

ก่ อ น เ พื่ อ น ๆ   จ ะ เ ล่ น ม ว ย ก็ ค ว ร ศึ ก ษ า   นั ก ม ว ย แ ต่ ล ะ ค น ใ ห้ ดี ก ว่ า   ที่ จ ะ ว าง เ ดิ ม พั น   เ พ ร า ะ เ ร า ไ ม่ มี ท า ง รู้
ไ ด้ เ ล ย ว่ า

นั ก ม ว ย ค น นั้ น จ ะ ล้ ม ม ว ย ห รื อ ป่ า ว   เ ร า ค ว ร มั่ น ใ จ กั บ นั ก ม ว ย  ค น นั่ น ใ ห้ ม า ก   ศึ ก ษ า ป ร ะ วั ติ ก า ร ช ก ข อ ง นั
ก ม ว ย ค น นั้ น ใ ห้ ดี ก่ อ น

ก ลั บ สู่ ห น้ า ห ลั ก เ พื่ อ อ่ า น บ ท ค ว า ม อื่ น ๆ   > >  Petalofhonorflorist.com