รู้จัก คาสิโน สร้างความได้เปรียบให้ตัวเราเอง

คาสิโน มีทั้งมุมมืดและแสงสว่าง

วันนี้เรา FIFA55 BNK เราจะมาเปิดเผยความลับ ส่วนมากคนจะมองว่าคนติดพนันจะการเป็นคนที่หมดเนื้อหมดตัว แต่จริงๆแล้วการพนันในสายตา
ของเราที่รู้จักมันจริงๆ จะมองเห็นเป็นถังเงินที่สามารถไปเอามาจากมันเมื่อไหรก็ได้ แต่ต้องเป็นคนรู้มุมที่เราสามารถเอาเปรียบเจ้า คาสิโน นี้ได้
และเรานี้ เราจะหามุมมองแบบนั้น เราทุกท่านได้รับชมกัน

คราวนี้เราจะสมมุติตัวเองเป็นคนอีกประภทนึง ความลับข้อนึงคือ เจ้าคาสิโน นี้ เค้าวางระบบคิดมาหมดแล้วในแง่ของการลงทุน  การดูจากนิสัย
และพฤติกรรมของผู้เล่น ที่มาลองเล่นทั้งผู้เล่นใหม่ และ ผู้เล่น เก่า ถูกกำตัดความเสี่ยงเราแล้วทั้งหมด นั้นเอง  แต่การที่พูดมาทั้งหมดนั้น เจ้า
ที่เป็นคาสิโนใหญ่ๆ เค้าจะไม่ทำกัน เพราะการที่เราโกงลูกค้านั้น เท่ากับเรากำลังทำร้ายธุระกิจของเราไปที่ละน้อย เพราะถ้าเกิดเราโกงลูกค้า
บ่อยๆ ก็จะเกิดเสียงทางด้านลบ ปากต่อปาก มากเกินไปจนไม่มีใครอยากจะมาเล่น คาสิโนนั้นก็จะขาดรายได้จนปิดตัวในที่สุด

 

แต่คาสิโนมีเทคนิค การโกงลับหลังอย่าเนียบเนียน ด้วยเทคนิคที่คิดคำนวณกันแล้วว่าสามารถที่จะป้องกันไม่ไห้ลูกค้าได้กำไรจนมากเกินไป

บ้านเราเรียกว่า ค่าต๋ง ทุกเกมจะมีค่าต๋งในตัว ยกตัวอย่างเช่น แบบบาคาร่าจะเป็นการหัก 5% ของ แบงค์เกอร์ ทีทุกท่านเคยสัมพัสกัน
อาจจะดูไม่เยอะ แต่ถ้าเกิดลองคิดเล่นๆ ว่า 5% กับคน 10คนเท่าไร กับคน 100 เท่าไร กับคน 1000 เท่าไร ตัวเลขน่าจะดูไม่น้อยเลย
ส่วนเกมอื่นๆ เช่น เสือมังกร รูเล็ต ไฮโล ก็มีค่าต๋งในตัวเช่นกัน

คาสิโน

 

เป็นไงล่ะ แบบนี้ถือว่าทางคาสิโนไม่ได้โกงลูกค้าแต่อย่างใด แต่กลับกลายเป็นเค้าได้สร้างความได้เปรียบทางการเงินเอาไว้หมดแล้ว
แต่สูตรนี้มีวิธีการแก้ได้โดยการเล่นแทงส่วนที่ไม่เสียค่าต๋ง แต่จำเป็นต้องเล่นเทคนิคการทบ เพราะมันไม่มีทางจะมาตัวที่เราแทงอยู่ข้างนอก แต่เมื่อเราเสีย แต่เราทบเพื่ม ก็จะกลายว่าเราได้กินแบบเต็มกัน ยิ่งเว็บไซด์ไหนสามารถปรับ Max เงินได้นั้น ก็จะสามารถทำทับได้ดีที่เดียว เพราะว่ายอดทบต้องเพื่มขึ้นเรื่อยๆ ยกตัวอย่างเช่นเว็บ FIFA55 BNK เป็นเว๊บที่สามารถปรับทบ Max ไ ด้ ต า ม ใ จ เ ร า ไ ด้ ต า ม ส ะ ด ว ก เ ล ย

จ บ ไ ป แ ล้ ว กั บ เ ท ค นิ ค  ดี ๆ ที่ ส า มา ร ถ ส ร้ า ง ค ว า ม ไ ด้ เ ป รี ย บ ใ ห้ กั บ ตั ว เ อ ง โ ด น ห ล บ ก ลโ ก ง ข  อ ง โ ต๊ ะ ค า สิ โ น

ก ลั บ สู่ ห น้ า ห ลั ก เ พื่ อ อ่ า น บ ท ค ว า ม อื่ น ๆ >> Petalofhonorflorist